VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Mgr. Miroslav Žák

Fyzioterapeut

Jsem absolventem oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vzhledem k mému pevnému vztahu a lásce ke sportu a aktivnímu životnímu stylu jsem rovněž absolvoval bakalářský obor Tělesná výchova a sport. 

Během studia těchto dvou oborů jsem pochopil, jak důležitý je v lidském životě přirozený pohyb a to nejen po stránce fyzické, ale rovněž po stránce psychické.  V jeho absenci, nebo přílišné stereotypnosti s nedostatkem pestrosti spatřuji jeden z hlavních důvodů bolestí pohybového aparátu, kterými v dnešní době jako lidstvo trpíme.  

Jako dvě spojené nádoby vnímám aktivní životní styl spojený s adekvátní životosprávou s důrazem na stravovací návyky. Ve spojitosti a vzájemné provázanosti těchto dvou přirozených součástí našeho života vidím prevenci, cestu k vyléčení a udržení si pevného zdraví. 

Ve své praxi využívám kombinaci fyzioterapeutických metod včetně fyzikální terapie, Dornovy metody a baňkování, které s oblibou doplňuji bylinnými čaji.